Proje Hakkında

3.4-01.png
5) RF Logo.jpg
goperatif logo.png
ORC_Logo.gif

Kızkuşu IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) kriterlerine göre küresel ölçekte ‘NT-Tehdite Yakın’ olarak sınıflandırılırken, Avrupa ölçeğinde “VU - Hassas” olarak sınıflandırılmaktadır. Türün neslinin tehlike altında olmasına yol açan nedenlerden biri yoğunlaşan ve değişen tarımsal aktivitelerdir. Türkiye’de Samsun Kızılırmak deltası sulak alanında da bu tip tarımsal aktiviteler nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Deltada kızkuşlarının üremesi için uygun bir habitat olan otlaklar şimdilerde çeltik tarlasına dönüştürülmüştür ve kızkuşları bu tarlaları üreme alanı olarak kullanmaktadır. Kızkuşunun kuluçkada olduğu zaman, çeltik tarlalarındaki ekim faaliyetleri ile denk gelmektedir ve bu durumda olumsuz bir etkileşim söz konusu olabilir.

Amacımız kızkuşlarına yönelik tehditleri azaltmak, yerel halkı ve tüm paydaşları tehditler konusunda bilinçlendirmek ve türün korunması için olası çözümleri bulmaktır. Bu proje, kısa vadede, konu ile ilgili olan tüm insanlarla iletişime geçmeyi, gerekli bilgileri paylaşmayı ve türleri ve yaşam alanlarını korumanın önemini vurgulamayı mümkün kılacaktır. Uzun vadede ise yerel halkın, kamuoyunun ve karar vericilerin türü korumaya yönelik tutumlarını arttırmayı ve Kızılırmak deltası’nda türe yönelik tehditleri azaltma/ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

 

Proje Ekibi

melisa.jpg

Melisa Bal

Proje Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da yüksek lisans öğrencisi. Projedeki arazi çalışmalarından, yöre halkıyla ilişkilerden, farkındalık arttırma faaliyetlerinden ve okullardaki eğitim çalışmalarından sorumlu.

deniz.jpeg

Deniz Oğuz

Araştırmacı ve Çizer

Akdeniz Üniversitesi'nde lisans öğrencisi. Projedeki arazi çalışmalarında, kuş gözlem aktivitelerinde görev almakla birlikte proje için hazırlanan materyallerdeki çizimlerden sorumlu.  

zehra2.jpeg

Zehra Torun

Araştırmacı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde lisans öğrencisi. Projedeki arazi çalışmalarından, kuş gözlem aktivitelerinden ve okullardaki eğitimlerden sorumlu.

WhatsApp%20Image%202021-04-21%20at%2020.

Rabia Başa

Tasarımcı ve Fotoğrafçı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans öğrencisi. Projedeki basılı materyallerin tasarımı ve proje için çekilen fotoğraf ve videolardan sorumlu. 

akif.JPG

Araştırmacı

Akif Bilir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. Projedeki arazi çalışmalarından ve kuş gözlem aktivitelerinden sorumlu.

Proje Alanı

Kızılırmak deltası (41°38’N 35°59’E) Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş tek ve en büyük sulak alanlar kompleksidir. Delta, Samsun ilinde Bafra, Ondokuzmayıs ve Alaçam ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. 45.000 hektarlık yüzölçümünün 20.000 hektarı doğal yaşam alanlarını kapsamaktadır. Alan; deniz, ırmak, tatlı ve yarı tuzlu göller, sazlık, bataklık, çayır, mera, subasar ormanı, kumul, çamur düzlükleri, çalılık ve tarım alanları gibi çok çeşitli habitat tiplerini barındırmaktadır. Zengin habitat çeşitliliği flora ve faunadaki çeşitliliği de beraberinde getirmiştir. Bu çeşitliliği koruma altına almak amacıyla deltanın bazı bölgeleri I., II. ve III. Derece Doğal Sit Alanı, Tarımsal Sit ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsündedir. Ayrıca alan 1998 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu Ramsar sözleşmesi çerçevesinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra delta Önemli Doğa Alanı, Önemli Kuş Alanı ve Önemli Bitki Alanı olarak tanımlanmaktadır. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan deltanın, daimi listeye alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Doğal kaynaklar, deltada yaşayan yerel halk için geçim kaynağıdır. Tarım, özellikle çeltik tarımı, en önemli gelir kaynağıdır. Ayrıca deltada, buğday, tütün, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fındık ve sebze yetiştirilmektedir. Bunun dışında, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşan büyük bir nüfus bulunmaktadır. Ülkenin en büyük manda nüfusu deltada yaşamaktadır ve manda yetiştiriciliği deltadaki en önemli hayvancılık faaliyetidir. İnek ve koyun yetiştiren bir nüfus da bulunmaktadır. 

unnamed.jpg

Fotoğraf: kizilirmakdeltasi.com

unnamed (1).jpg

Fotoğraf: kizilirmakdeltasi.com

Kaynaklar

  • Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Lise, Y. (editörler), 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Ankara, Türkiye.

  • Kılıç, D.T., Eken, G., 2004. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları – 2004 Güncellemesi. Doğa Derneği, Ankara, Türkiye.

  • Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S., 2005. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları. WWF Türkiye, İstanbul, Türkiye.